Terma & Syarat

 

Caj Penghantaran Kenderaan

1. Percuma bagi kawasan Shah Alam Seksyen 1 – Seksyen 10 sahaja.

2. Percuma bagi pelanggan yang turun di KTM Padang Jawa.

3. Percuma bagi pelanggan yang turun di Stesen Bas Shah Alam Seksyen 17.

4. Tiada caj dikenakan bagi pelanggan yang datang sendiri ambil kereta di Pejabat Pengurusan kami di Seksyen 7 Shah Alam.

5. Caj penghantaran akan dikenakan selain dari Seksyen 1 – Seksyen 10 mengikut jarak dari pejabat pengurusan. Penghantaran hanya disediakan bagi sewaan Tiga(3) Hari ke Atas sahaja.

 

 

Syarat-Syarat & Perjanjian Penyewa Kenderaan.

1. Setiap pemandu wajib mempunyai Lesen Memandu Malaysia Kelas D yang sah dan Terkini.

2. Pemandu Dilarang Sama Sekali Daripada Melakukan Sebarang Kegiatan Jenayah atau melanggar Undang-Undang Kerajaan Malaysia. Laporan Polis akan dibuat jika Ingkar.

3. Sebarang Kerosakan atau Kecacatan yang terdapat pada sebarang bahagian dalaman dan luaran kenderaan yang disewa semasa di dalam tempoh sewaan akan dikenakan Caj RM50.00(minimum) – RM2,500.00(maksimum) kepada penyewa. Syarikat tidak akan teragak-agak mengambil tindakan undang-undang kepada penyewa yang Ingkar dan laporan Polis akan dibuat.

4. Penyewa tidak dibenarkan sama sekali Menukar atau Mengambil Sebarang Alat Ganti Kereta yang disewa. Laporan polis akan dibuat jika Ingkar.

5. Sebarang Saman atau Kompaun Daripada Pihak Berkuasa adalah Tanggungjawab Pemandu sepanjang tempoh sewaaan berjalan.

6. Syarikat Tidak Menyediakan Tempoh Sewaan Mengikut Jam. Tempoh sewaan minima adalah Satu(1) Hari.

7. Penghantaran kereta adalah percuma di sekitar Shah Alam Seksyen 1 – Shah Alam Seksyen 10 sahaja.

8. Caj Penghantaran akan dikenakan selain dari Seksyen 1 – Seksyen 10 mengikut jarak dari pejabat pengurusan. Penghantaran ini hanya disediakan bagi sewaan Tiga(3) hari ke Atas sahaja.

9. Lain-lain terma dan syarat yang difikirkan perlu oleh pihak syarikat Tanpa Sebarang Notis.