Dokumen Untuk Sewa Kereta

Pelajar Ipta/Ipts

1. Salinan Kad Pengenalan

2. Salinan Lesen

3. Salinan Kad Pelajar

4. Salinan Kad Pengenalan Saksi(saudara atau kawan)

 

Bekerja

1. Salinan Kad Pengenalan

2. Salinan Lesen

3. Salinan ID Kerja atau Slip Gaji(terbaru)

4. Salinan Bil Elektrik atau Astro Kediaman(terbaru)

5. Salinan Kad Pengenalan Saksi(saudara atau kawan)